Krijohet Instituti Kombëtar i Fizikës

Veprimtari vëzhgimi me teleskop

Disa aktivitete të tjera

Aktiviteti i Shoqatës Shqiptare të Astronomisë